Walmart farmacia salem oregon http://pilloleitalia.net/viagra-prezzo/ ore di Kaiser farmacia santa clara

České malé podniky apelují na poslance kvůli kontroverzní úmluvě CETA v českém parlamentu

Home / Demokracie / České malé podniky apelují na poslance kvůli kontroverzní úmluvě CETA v českém parlamentu

15. února 2017 Evropský parlament schválil  úmluvu o obchodu a investicích s Kanadou, známou pod zkratkou CETA. I přes protesty milionů Evropanů proti “Listině práv korporací”, jak se CETA též označuje, hlasovalo 408 europoslanců pro přijetí dohody, proti bylo 254.

Nyní musí CETA, jakožto smíšenou dohodu, ratifikovat všechny národní parlamenty, mezi nimi i ten český.

V parlamentu v České republice CETA prošla dne 23. 1. prvním čtením. 1. 2. ji doporučil Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu k ratifikaci. Termín dalšího projednávání CETA na půdě Senátu/ Parlamentu ČR je zatím neznámý.

Co můžete udělat Vy?

Napište českým poslancům a senátorům a požádejte je, aby hlasovali proti CETA. E-mailové adresy českých poslanců si můžete stáhnout zde. Adresy senátorů jsou dostupné na stránce NašiPolitici.cz.

Projednávání CETA dalo impuls ke zformování apelu malých podniků na české senátory a poslance.  Výzvu malých a středních podniků za férový obchod iniciovala  po vzoru evropských akcí malých a středních podniků úspěšná firma Biopekárna Zemanka. Pod Výzvou jsou mj. podepsáni Asociace českého tradičního obchodu, řetězec Sklizeno, kosmetický prodejce LUSH,  Econea a mnozí další.

Řídíme se úplně opačným principem, než jaký nabízí obchodní úmluvy CETA a TTIP, které prosazují obchod za každou cenu bez ohledu na rizika pro veřejnost. My si přejeme, aby obchod nebyl jenom o zisku, ale také o důvěře v kvalitu. Věříme v podporu lokální ekonomiky a malých a středních firem, nikoliv v prosazování zájmů anonymních nadnárodních korporací.“ uvedl Jan Zeman, jednatel Biopekárny Zemanka.

CETA je podobně, jako jiné smlouvy stejného typu, (NAFTA, TPP, TTIP) hrozbou pro malé a střední podniky.  „Zatímco z evropských malých a středních podniků může těžit z exportu na kanadský trh jen zlomek, masivní dovozy zboží mohou právě segment malých a středních podniků velmi poškodit. Většina zaměstnanosti v EU je přitom v malých a středních podnicích.“, říká Tomáš Tožička, ekonomický expert kampaně Špatný vTTIP. Právní analýzy předvídají, že též investiční soudní systém, založený na arbitrážním mechanismu, bude diskriminovat domácí podniky oproti zahraničním a nadnárodním.
 
Kapitola CETA o ochraně investic a o tzv. investičním soudním systému (ICS) odporuje primárnímu evropskému právu. Jde o stanovisko více jak 100 profesorů práva z 24 zemí EU či vyjádření Evropské a  také Německé asociace soudců. CETA tak dává zahraničním investorům pravomoci žalovat suverénní státy i za potenciální újmy – za „ohrožení“ či „maření“ svých investic a fakticky tak ochromuje právo přijímat zákony a účinně spravovat veřejné věci – např. ochranu přírody, spotřebitele, digitální práva či pracovní podmínky. „Arbitrážní systém původně sloužil jako pojistka proti nedůvěryhodné justici v rozvojových zemích. Nikdy nebylo přesvědčivě vysvětleno,  proč by se investiční spory měly vyjímat z nejvyspělejších justičních systémů na světě (EU a Kanady). Zvláště pokud již dnes arbitrážní systémy vyvolávají kritiku, mj. za dostupnost pouze pro nejsilnější nadnárodní firmy – škodlivé je shledává mj. Komise OSN pro obchod a rozvoj.“, říká právnička kampaně Helena Svatošová.

 

CETA je také hrozbou pro pracovní místa. Zejména proto Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) navrhl CETA zamítnout. I oficiální studie ekonomických dopadů CETA předvídá ztrátu pracovních míst jak v Kanadě, tak v Evropské unii. Eventuální přírůstky příjmu by šly vlastníkům kapitálu, nikoliv zaměstnancům.

 

Protesty proti úmluvám TTIP a CETA představují v současnosti největší celoevropské občanské hnutí. Europetici proti těmto úmluvám podepsalo přes 3,3 milionů občanů Evropské unie, pod tlakem občanů odmítalo dlouho k CETA přistoupit i belgické Valonsko. Proti CETA se vyjádřili také evropské odbory či organizace na ochranu přírody.
Aktuálně podalo proti CETA podnět k ústavnímu přezkumu více než 100 francouzských zákonodárců.

Nejnovější články
Nesedejme na lep!