Walmart farmacia salem oregon http://pilloleitalia.net/viagra-prezzo/ ore di Kaiser farmacia santa clara

IURIDICUM REMEDIUM, Z. S. | kampaň „Špatný vTTIP“

Iuridicum Remedium, z. s. (dále jen IuRe) je nevládní nezisková organizace na ochranu lidských práv typu “watchdog” (“hlídací pes”) i “advocacy”. Zaměřujeme se na konkrétní případy porušování lidských práv i na obecné pokusy o omezování práv občanů, např. změnou legislativy.

Naším posláním je aktivně přispívat, spolu s dalšími organizacemi a občany, k dodržování lidských práv a k udržování a rozvoji jejich právního zakotvení. Usilujeme o to pomáhat lidem, jejichž práva jsou porušována, a mít hlas ve společenské diskusi o spravedlnosti a lidských právech.

Více o IuRe se dozvíte na našem hlavním webu www.iure.org.

 

Kontakty

 

O kampani „Špatný vTTIP“

Připravovaná Transatlantická obchodní dohoda (TTIP) mezi USA a EU výrazně zužuje pod hrozbou sankcí prostor národních parlamentů a vlád prosazovat veřejný zájem v řadě oblastí (životní prostředí, ochrana spotřebitele, sociální práva aj.) Vyjednávání dohody je, podobně jako dříve u dohody ACTA, netransparentní, ovlivněné lobbyingem korporací. V ČR je – na rozdíl od jiných států EU – veřejná debata o tak zásadní dohodě marginální. Cílem projektu je koordinovat aktivní platformu v ČR, která s podporou široké veřejnosti prosadí u reprezentantů ČR v EP i Radě odmítnutí TTIP ve stávající podobě.

Naším cílem je dosáhnout, v koordinaci s občanskými iniciativami v Evropě, vypuštění nejrizikovějších ustanovení pro demokracii a veřejné zájmy.

 

Kontakty na členy týmu:

Tomáš Vovsík: vovsik@iure.org
Tereza Libecajtová: libecajtova@iure.org
Zuzana Fuksová: zuzana@iure.org
Pavel Buršík: bursik@iure.org

 

Náš projekt „Transatlantická obchodní dohoda vs. demokracie“ je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. (www.fondnno.cz & www.eeagrants.cz)

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

 

 

Od 1. března 2016 je kampaň Špatný vTTIP financována z vlastních zdrojů organizace Iuridicum Remedium, z. s.