Walmart farmacia salem oregon http://pilloleitalia.net/viagra-prezzo/ ore di Kaiser farmacia santa clara

Osobnosti o TTIP

Home / Osobnosti o TTIP

Osobnosti o TTIP

Mgr. Margit Slimáková, Ph.D.
specialistka na zdravotní prevenci  a výživu

Dohody, které mohou zásadně a pravděpodobně nevratně ovlivnit každého z nás, by měly probíhat pod větší kontrolou veřejnosti a odborníků. Nesouhlasím se snižováním požadavků na kvalitu potravin. Nemyslím si, že bychom měli dále posilovat moc nadnárodních společností na úkor lokálních producentů.

Eva Francová
Kuchařka ze Svatojánu, foodblogerka

Celý svět prochází prudkými změnami. Na nás jako na jednotlivcích záleží, zda změny budou k horšímu, či se svět jako takový stane dobrým místem pro život, nejen náš, ale i našich dětí a všech ostatních bytostí na Zemi.Ti lidé, kteří rozhodují za nás, nejednají v našem zájmu. Naše dosud zákonná práva na dobré a zdravé potraviny, na obsah chemických látek, na podíl GMO potravin a podobně zmizí, jakmile obchodní úmluva TTIP začne platit. Staneme se plně ovládáni korporacemi. Nenechme odvést naši pozornost od podstatného k nepodstatným šarvátkám a půtkám a začněme se skutečně zajímat o to, co se děje, jde doslova o život.

Jiří Sedláček
organizátor farmářských trhů

Mám radost, že můžeme mít konečně v naší zemi místa, kde mohou především rodinné farmy prodávat své (české, lokální) výpěstky a výrobky. Farmářské trhy jsme si vydupali ze země a nedáme si je vzít. TTIP by mohla být jejich definitivní vražda. 

Martin Tvrdý / Bonus
hudebník

Je pro mě nepřijatelná představa, že zájmy korporací jsou nadřazené zájmům států a hlavně lidem a jejich základním potřebám a právům – ať už jde o jídlo, léky, práci nebo soukromí. Teď už nikdo nemůže pochybovat o tom, že jsme na prahu další totality.

Bořek Slezáček
herec, zpěvák a moderátor

O TTIP toho víme málo a to mě děsí nejvíce. Jde o krok, který bude mít dopad na nás všechny, ale nikdo se neobtěžuje nás všechny informovat. 

Jozef Kupčík
zpěvák a kytarista kapely Brutus

Spojené státy se mají od Evropy pořád co učit. Nedopusťme podepsáním TTIP snížení životní úrovně a evropských standardů. TTIP je proti zájmu obyčejných Evropanů, proto také vzniká za zády veřejnosti. Podle výpočtů uznávaných ekonomů by podepsáním smlouvy přišly o práci statisíce lidí.

Apolena Rychlíková
dokumentaristka

Smlouva TTIP se navzdory své závažnosti a širokému dopadu projednává bez větší společenské debaty. Jenže pokud ji takto tiše necháme projít, může se změnit víc, než si jsme schopní představit. Např. můžeme přijít o evropské potravinové standardy, které preferují zdravotní nezávadnost před ziskem – omezováním GMO, nepoužíváním zakázaných pesticidů, hormonů nebo i snahou udržet zemědělská zvířata v lepších podmínkách než je běžné v USA. Představa, že kvalitní jídlo se postupně stane ještě větší raritou mě nejen jako matku děsí. I proto říkám NE TTIP.

Ivo Bystřičan
dokumentarista

Národní stát je v krizi, sociální stát jakbysmet a jako protiváha korporacím už dávno přestává stačit. TTIP činí ze státu ještě méně suverénní servisní pole pro byznys korporací než dosud a ohrožuje tím plnou realizaci občanství. Zájmy občanů a korporací jsou v rozporu. Proto říkám NE.

Tereza Reichová
dokumentaristka

Nechci žít ve světě, kde nadnárodní korporace hýbají národními politiky pro své zájmy. Nikdy bych nevěřila, že přijde chvíle, kdy budu muset přiznat, že nejde o konspirační teorii, ale o holý fakt. Ten se jmenuje TTIP, CETA A TISA.

Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.
filosof

Ve smlouvách o volném obchodu širší veřejnost zpravidla figuruje v roli spotřebitelů, pro jejichž konzumentské dobro mají vyjednavači zajistit maximální růst HDP. Nejsme však jen spotřebiteli, jsme hlavně občany, kteří mají právo podílet se na rozhodování o všem, co se jich týká a co se ne vždy dá vyjádřit v číslech.

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.
ekonomka

Příznivci smlouvy argumentují vznikem nových pracovních míst. Já však neznám žádnou ekonomickou teorii, která by tvrdila, že je vznik pracovních míst cílem mezinárodního obchodu. Jeho cíle jsou úplně jiné.

RNDr. Tomáš Fiala, CSc.
demograf

Trh a obchod musí sloužit lidem. Demokratický stát má právo i povinnost chránit zdraví svých občanů, životní prostředí, dobré pracovní podmínky a sociální solidaritu. Musí být proto v plné míře zachována možnost států stanovovat ekologické a hygienické standardy dováženého zboží, určovat pracovní a sociální podmínky ve firmách na svém území, podporovat lokální ekonomiku.A státy musí mít i právo tyto podmínky čas od času měnit bez povinnosti vyplácet odškodné soukromým subjektům, kterým se v důsledku toho může snížit zisk. Eventuální spory investorů a států musí řešit pouze soudy příslušných států, nikoli neveřejné arbitráže. Toto všechno by bylo přijetím TTIP ohroženo.

Mgr. Tomáš Tožička
rozvojový expert

TTIP vytváří jednostranně výhodné podmínky pro velké nadnárodní firmy, ale neřeší problémy těch, kteří jsou těmito výhodami postiženi. Právě naopak. Především se to týká malých a středních podniků, méně rozvinutých lokalit, samospráv s malou vyjednávací silou a to od úrovně obecní až po tu národní.

RNDr. Naďa Johanisová, PhD.
ekologická ekonomka

Dohodu TTIP je třeba odmítnout jako celek. Vedla by k dalšímu tlaku na deregulaci a (nevratnou) privatizaci veřejných služeb, k nezaměstnanosti a k další koncentraci ekonomické moci. Podporujme naopak malé a střední firmy, rodinné farmy, eko-sociální podnikání, obecní a komunitní projekty a lokální ekonomické vazby a toky.

Jan Májíček
stop-ttip.cz

Smlouvy jako TTIP a CETA jsou dalším z projevů systému založeném na honbě za ziskem. Práva pracujících, kvalita potravin i ekologie musí jít podle něho stranou. Tomu se musíme důrazně postavit.

Petr Mareš
NaZemi

Diskuse o adekvátní minimální mzdě, která je jedním ze základních faktorů důstojné práce, bývá poměrně vyhrocená. Obavy, že TTIP v této souvislosti jakákoliv další jednání zabrzdí a v podstatě seškrtá nejen práva zaměstnanců, ale i možnost států jednat ve prospěch občanů, jsou více než oprávněné. 

Jiří Koželouh
programový ředitel Hnutí DUHA

Před pár lety bylo třeba rychle zakázat jedovaté ftaláty v hračkách pro děti. V takovém případě je potřeba jednat rychle a přijmout celoevropská pravidla. Přijetí současného návrhu TTIP by znamenalo prodloužení, zkomplikování a možná zablokování takového procesu. 

prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
sociolog, europoslanec za ČSSD

TTIP proti sobě nestaví EU a Spojené státy. Jedná se o střet zájmů nadnárodních korporací se zájmy běžných občanů.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
politický aktivista, bývalý předseda Pirátské strany

TTIP dává korporacím do ruky nástroj k tomu, aby žalovaly národní státy za plánovanou změnu legislativy, která může potenciálně ohrozit jejich profity. Presumpce viny na nadnárodní úrovni ve prospěch čistě obchodních zájmů je něco neuvěřitelného. Navíc smlouvu nemají ratifikovat národní parlamenty, ale pouze orgány na úrovni EU. Když k tomu přidáte fakt, že veškeré přípravy probíhají v utajení, nemá nikdo, kdo si alespoň trochu váží svého soukromí a práva rozhodovat sám o sobě, jinou možnost, než říct TTIP jasné a rozhodné NE.

PhDr. Matěj Stropnický
člen předsednictva Strany zelených

Evropská unie je rozporným, ale přesto vzácným projektem globalizovaného občanství ve světě globalizovaného trhu. Odsouhlasí-li však TTIP, stane se jednoznačným spojencem korporací proti vlastním občanům.

Ing. Petr Mach, Ph.D.
europoslanec za Svobodné

Jako europoslanec jsem měl možnost po podpisu závazku mlčenlivosti nahlédnout do průběžného znění TTIP, které se ale stále během jednání mění. Nelze tedy zatím učinit finální stanovisku k TTIP, jelikož konečné znění dosud neexistuje. Mohu říci jen to, že podporuji omezování cel, nepodporuji extenzivní arbitrážní doložku.

Ondřej Profant
garant programového bodu Svoboda informací, zastupitel hl. města Prahy

Jsem nanejvýš znepokojen, když se opakují stále ty samé chyby. Vyjednávači kopírují staré, dávno přežité koncepty. Snad žádná ze známých pasáží připravovaných dohod nepřináší nic přímo občanům. Přitom jsme v úplně jiné době, kdy není potřeba lpět na starých monopolech a regulacích. Jsme na rozcestí. Můžeme si vybrat svobodu, nebo nový druh dystopie. 

Klaus Mike Hübner
předseda Strany zelených v Jihlavě, středoškolský pedagog

Chcete, aby někdo podepsal něco, co omezuje Vaše práva, co omezuje v EU již platné standardy z hlediska ekologie, zdravého životního stylu? Chcete, aby se podepsalo něco, co se týče Vás všech, ale neumožňuje Vám se s tím dopředu alespoň seznámit? Chcete, aby se podepsalo něco, co porušuje volný trh a svobodný proces demokratického rozhodování? Chcete, aby zde podnikatelé nebyli pro Vás, ale Vy pro ně? Ne? Tak řekněte nahlas: „Ne – Transatlantickému partnerství pro obchod a investice!“

Adéla Elbel
zpěvačka skupiny Čokovoko

„Žiji si v bublině, nesleduji televizi, jiná média jen kuse, takže jsem vůbec netušila, o čem úmluva TTIP je. Nicméně, jak jsem pochopila, o TTIP toho zřejmě moc neví ani lidé, kteří se vědomě před informacemi neuzavřeli, a to mi vadí. Připojuji se k výzvě, která žádá transparentní vyjednávání úmluvy.“ 

Floex
hudebník

„Nepatřím mezi příznivce TTIP a vážím si každého kroku, který by přispěl k zastavení nebo omezení možností této úmluvy.
Pro mě osobně je nejděsivějším “side-effectem” TTIP, že kvůli ní bude možné otevřít pomyslné Evropské dveře některým produktům, kterým se EU naštěstí doposud úspěšně bránila. Za špičku ledovce považuji firmu Monsanto, která již nyní devastuje značnou část zemědělské produkce v USA. Nejde primárně jen o problematiku GMO, kdy nevíme, zda-li nekontrolovaným zamořením přírody těmito produkty nezpůsobíme nezvratné změny a mutace narušující přirozenou diverzitu. Monsanto, které mimochodem ještě v 60. letech vyrábělo chemické zbraně (Agent Orange), propojuje užívání svých produktů s vysoce toxickými insecticidy (tzv. roundup). Krom toho, že celý systém devastuje zemědělskou půdu, plodiny takto vypěstované vykazují negativní vliv na zdraví – a to ať už v místě, kde se u zwmědělců objevují různé onemocnění, tak v případě samotných plodin. Navíc způsobují závislost zemědělců na odběru produktů Monsanta (což není problém jen USA, ale např. i Indie). Tento problém dlouhodobě citlivě vnímám a sleduji. Jsem rád, že prozatím nežiji v zemi, kde jsou dveře Monsantu otevřeny. Zabraňme tomuto postupu společnými silami!“

Ondřej Kobza
kavárník

„Co je šeptem, je obvykle čertem. Pokud připustíme přijetí netransparentní dohody TTIP, budeme redukováni ne na občany, ale spotřebitele, kteří snesou mj. nižší potravinové standardy. To vše ve jménu volného obchodu mezi Evropou a USA.“

Lena Yellow
zpěvačka skupiny Yellow Sisters

„Nechceme žádné umělohmotné potraviny z druhého konce světa. Žádné tajné dohody, ze kterých má profitovat „pár chytráků“. Nedopusťme, aby o našich životech rozhodovaly korporace. Sledujme dění, buďme bdělí.“

Marek Vašut
herec, moderátor

V roce 1977 jsem se jako coby student gymnázia zdržel hlasování, ve kterém naše třída měla odsoudit CHARTU 77 s tím, že musím nejdřív její text číst. Ani ve snu by mne nenapadlo, že v naší „svobodné, demokratické“ EU současnosti se po skoro 40 letech setkám s něčím úplně stejným, jen s opačným znaménkem: SOUHLASIT, ČÍST NETŘEBA! S úctou a obdivem k vaší práci, Marek Vašut.“

Jiří Hlavenka
investor v oblasti informačních technologií, člen SZ

„Zastánci úmluvy TTIP mají vlastně jen jediný argument, a to, že uzavření smlouvy pomůže ekonomice. Pokud se ale díváme podrobněji, co je tím myšleno, zjistíme, že to „pomůže velkým firmám“. Nikoli občanů, nikoli jednotlivcům, ale velkým obchodním korporacím.“

Lou Fanánek Hagen
muzikant

„Když mírně upravím název vaší kampaně, je můj názor vyjádřen elementárně, jako čisté synonymum: Špatný – TTIP.“

Václav Klaus ml.
komentátor

Obecně nevěřím Obamově administrativě a Evropské unii ještě méně, takže i jakákoli smlouva jimi připravená bude asi něco dost nepěkného. K ekonomické spolupráci stačí nízká cla a nízká regulace. Není třeba rozsáhlých smluv a plánů.