Walmart farmacia salem oregon http://pilloleitalia.net/viagra-prezzo/ ore di Kaiser farmacia santa clara

Výzva vědeckých pracovníků k obsahu TTIP

Home / Akce / Výzva vědeckých pracovníků k obsahu TTIP

Vážený pane předsedo vlády, vážení členové Evropského parlamentu,

obracíme se na Vás v souvislosti s vyjednáváním Transatlantické obchodní a investiční úmluvy (TTIP). Jsme členové českých univerzitních, vědeckých a výzkumných institucí.

V této výzvě zohledňujeme dosavadní vyjednávací proces, oficiální i neoficiální dokumenty vypovídající mj. o požadavcích nadnárodních obchodních a průmyslových uskupení, které mají, zdá se, ve vyjednávání enormně silný vliv.

Vítáme, že jste, pane předsedo vlády, veřejně deklaroval, že Česká republika nedává TTIP „bianko šek“, tedy bezvýhradnou podporu v době, kdy není zřejmý obsah úmluvy, ale postoj se bude odvíjet od vyjednaného textu.

Vítáme, že Evropský parlament nyní usilovně pracuje na rezoluci k vyjednávání TTIP a že již k této potenciálně „budoucnost tvořící“ úmluvě již zorganizoval řadu debatních akcí. Chceme Vás požádat, abyste se zasadili o takovou podobu TTIP, která bude reflektovat zájmy veřejné a nikoli soukromé. Za klíčové považujeme, aby TTIP

  • obsahovala výslovné záruky, že nepřipustí faktické snížení evropských standardů kvality a značení potravin, zemědělské výroby, standardů pro chemické látky, úrovně spotřebitelských a pracovních práv, environmentálních standardů a tzv. digitálních práv;
  • neobsahovala arbitrážní klauzuli (tzv. mechanismus urovnávání sporů investor-stát, ISDS) umožňující asymetrické žaloby v arbitrážním režimu, mimo systém nezávislé justice pod ústavní kontrolou;
  • nijak neomezila suverénní právo států stanovovat demokraticky přijatá pravidla ve všech oblastech veřejného zájmu (např. veřejné zdraví, hospodářská soutěž, sociální soudržnost, ochrana životního prostředí)

Shora uvedené požadavky je nutné vztáhnout i na úvahy před ratifikačním procesem předobrazu TTIP, Komplexní hospodářské a obchodní úmluvy (CETA). Tato úmluva s obdobným rozsahem i dopady byla vyjednávána rovněž stranou veřejné pozornosti a obsahuje řadu institutů negativních pro tvorbu demokratických veřejných politik.

V České republice, dne 1. června 2015

Děkujeme za Vaše kroky

Prof. RNDr. Hana Librová, CSc. RNDr.
profesorka environmentálních studií
Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita

Prof. PhDr. František Varadzin
profesor ekonomie
Katedra ekonomie
VŠB – Technická univerzita Ostrava

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
profesorka politologie
Vysoká škola ekonomická v Praze

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
prorektor pro koncepci studia
Katedra psychologie
Karlova univerzita

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
profesor imunologie
Ústav molekulární genetiky
Akademie věd ČR

Prof. Erazim Kohák, PhD.
filosof
Centrum globálních studií Akademie věd
ČR a Karlovy univerzity

Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.
profesor filosofie
Katedra podnikového hospodářství
Masarykova univerzita

Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj CSc.
docent politologie
Centrum globálních studií Akademie věd
ČR a Karlovy univerzity

Doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
vedoucí Katedry environmentálních studií
Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita

PhDr. Marek Hrubec, PhD.
humanitní a sociální vědec
vedoucí Centra globálních studií
Akademie věd ČR a Karlovy univerzity

Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.
ekologická ekonomka
Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita

RNDr. Naďa Johanisová, PhD.
ekologická ekonomka
Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita

Mgr. Lukáš Kala, PhD.
odborný asistent
Katedra environmentálních studií
Masarykova univerzita

Ing. Zbyněk Ulčák, PhD.
odborný asistent
Ústav aplikované a krajinné ekologie
Mendelova univerzita v Brně

PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.
odborný pracovník
Katedra environmentálních studií
Masarykova univerzita

PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
odborný pracovník
Katedra environmentálních studií
Masarykova univerzita

Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Vědecko-výzkumný pracovník
Ústav lesnické botaniky, dendrologie
a geobiocenologie
Mendelova univerzita v Brně

Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
filosof
Filosofický ústav
Akademie věd ČR

Tereza Stöckelová, Ph.D.
Socioložka

Ondřej Slačálek
politolog

RNDr. Tomáš Fiala, CSc.
odborný pracovník
Katedra demografie
Vysoká škola ekonomická v Praze

Mgr. Margit Slimáková, Ph.D.
specialistka na zdravotní prevenci a výživu

Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.
filosof
Katedra filosofie
Ostravská univerzita v Ostravě

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.
docentka ekonomie
Katedra politologie a společenských věd
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Ing. Antonín Veverka, CSc.
věděcký pracovník
Centrum biologie, geověd a envigogiky
Západočeská univerzita v Plzni

MUDr. Jan Trnka Ph.D. MPhil.
vysokoškolský pedagog, lékař
Univerzita Karlova

ThDr. Jiří Silný
Ředitel Ekumenické akademie

Nejnovější články
Comments
  • Pavel Klicpera

    Vážení ctění, jste opravdová elita národa, vážím si Vás a děkuji Vám za Vaše občanské postoje. V dokonalé úctě, Pavel Klicpera, ne příliš odvážný občan této země.

Český rozhlasTTIP nárůst pracovních míst