Walmart farmacia salem oregon http://pilloleitalia.net/viagra-prezzo/ ore di Kaiser farmacia santa clara

Zdravé prostředí

Vztah k životu kolem nás i k vlastnímu zdraví je naší vizitkou. Půjdeme v tomto ohledu nadále evropskou cestou, která uplatňuje princip předběžné opatrnosti? Nebo si s TTIP vybereme americkou cestu neopatrného hazardování?

 

Evropská komise, která vede vyjednávání úmluvy TTIP za Evropskou unii, otevřeně přiznala, že úmluva TTIP dále zvýší tlaky na životní prostředí, protože jakákoliv verze budoucí úmluvy mezi Evropskou unií a USA zvýší produkci, spotřebu a mezinárodní pohyb zboží. Dopadová studie Evropské komise dále uvádí, že toto zvýšení produkce vyvolá „rizika jak pro přírodní zdroje, tak pro zachování biodiverzity.“ Úmluva TTIP má také podle Komise vést k produkci dalších 11 milionů metrických tun oxidu uhličitého, čímž se Unie dostává do rozporu se svými závazky na snižování emisí podle Kjótského protokolu.

 

Úmluva TTIP může v první řadě podlomit klíčové ekologické regulace Evropské unie, které zajišťují výrazně vyšší standardy bezpečnosti než v USA. To se týká například evropských nařízení pro používání chemikálií, tzv. REACH. Pravidla REACH byla zavedena roku 2007 na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nebezpečnými chemikáliemi, které firmy používají ve výrobě a dalších procesech. Je založena na principu předběžné opatrnosti a dává tedy přednost zdraví spotřebitelů a ochraně životního prostředí před zájmem korporací vyrábět a používat bez omezení libovolné chemikálie. Oproti tomu dnes již zastaralá americká legislativa z roku 1976 vyžaduje, aby vláda prokázala nade vši pochybnost, že má daná chemikálie škodlivé účinky. To je ale pro státního regulátora nepřiměřeně obtížný úkol. Proto se americké Agentuře pro ochranu životního prostředí podařilo omezit používání u pouze šesti z celkového počtu 84 000 chemikálií, které se začaly od poloviny 70. let využívat. Takto laxní režim má bezprostřední dopad na zdravotní rizika. Zatímco EU zakazuje v kosmetice použití 1 200 látek, v případě USA je zakázaných látek pouze dvanáct. V Americe například rtěnky mohou obsahovat olovo.

 

Evropské společnosti vyrábějící chemikálie ale tvrdí, že přísné evropské normy jsou pro ně nespravedlivé a zhoršují jejich konkurenceschopnost. Evropská komise je asi potěší, protože počítá se vzájemným uznáváním regulace chemikálií mezi Unií a USA. Evropští občané však budou potěšeni o poznání méně.